پرنده های قفسی

دانلود آهنگ بی کلام امشب در سر شوری دارم .... ( فوق العاده زیبا و احساسی)


امشب در سر شوری دارم...
امشب در سر شوری دارم...... امشب در دل نــوری دارم

باز امشب در اوج آسـمانم .......رازی بـاشـــد بـا ستارگانم

امشب يک سر شوق وشورم...... از ايـن عــالــم گــويــی دورم


از شـادی پـر گـيرم کـه رسـم بـه فلک
سرود هستی خوانم در بر حور و ملک

در آسمان ها غوغا فکنم
سبو بريزم ساغر شکنم

امشب يک سر شوق وشورم
از ايـن عــالــم گــويــی دورم

با ماه و پـرويـن سخنی گويم
وز روی مه خـود اثـری جويـم
جان يابم زين شبها
می کاهم از غمها

مـاه و زهـره را بــه طـرب آرم
از خود بي خبرم ز شعف دارم
نغمه ای بر لب ها
نغمه ای بر لب ها

امشب يک سر شوق وشورم
از ايـن عــالــم گــويــی دورم


امشب در سر شوری دارم...... امشب در دل نــوری دارم

باز امشب در اوج آسـمانم....... رازی بـاشـــد بـا ستارگانم

امشب يک سر شوق وشورم....... از ايـن عــالــم گــويــی دورم


+ نوشته شده در  Thu 26 May 2011ساعت 15 PM  توسط Ashegh.khoda  |